Jan PRÁŠEK

Bakalářská práce

8-bitový mikrokontrolér ATMEL ATmega169PV - výukový materiál

8-bit microcontroller ATMEL ATmega169PV - educational materials
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá základy programování mikrokontroléru ATmega169PV a zapojením demo vývojové desky AVR Butterfly. Seznamuje zájemce o programování mikrokontrolérů s jazykem symbolických adres a jazykem C. V názorných příkladech ukazuje a vysvětluje vlastnosti a možnosti kontroléru AVR ATmega169PV od rozsvěcení světlo emitujících diod po ovládání displeje z tekutých krystalů. Je rozdělena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the basics of ATmega169PV microcontroller programming and schematic connection of the AVR Butterfly demo development board. Shows to people interested in programing of microcontrolers assembly language and C. In illustrative examples, it shows and explains the features and capabilities of the AVR ATmega169PV from LED control to LCD. It is divided into two main parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Haberzettl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRÁŠEK, Jan. 8-bitový mikrokontrolér ATMEL ATmega169PV - výukový materiál. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy