Jan PRÁŠEK

Bachelor's thesis

8-bitový mikrokontrolér ATMEL ATmega169PV: výukový materiál

8-bit microcontroller ATMEL ATmega169PV: educational materials
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá základy programování mikrokontroléru ATmega169PV a zapojením demo vývojové desky AVR Butterfly. Seznamuje zájemce o programování mikrokontrolérů s jazykem symbolických adres a jazykem C. V názorných příkladech ukazuje a vysvětluje vlastnosti a možnosti kontroléru AVR ATmega169PV od rozsvěcení světlo emitujících diod po ovládání displeje z tekutých krystalů. Je rozdělena …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the basics of ATmega169PV microcontroller programming and schematic connection of the AVR Butterfly demo development board. Shows to people interested in programing of microcontrolers assembly language and C. In illustrative examples, it shows and explains the features and capabilities of the AVR ATmega169PV from LED control to LCD. It is divided into two main parts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Haberzettl

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PRÁŠEK, Jan. 8-bitový mikrokontrolér ATMEL ATmega169PV: výukový materiál. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Information Systems

Theses on a related topic