Mgr. Magdaléna Filáková

Bakalářská práce

Mental Disorders in Virginia Woolf's Writings

Mental Disorders in Virginia Woolf's Writings
Anotace:
Bakalářská práce „Psychické poruchy v díle Virginie Woolf“ se zabývá různými psychickými poruchami, které se vyskytují v díle Virginie Woolf. Práce se zejména zaměřuje na román Paní Dallowayová a jeho hlavní postavy Clarissu Dallowaovou a Septima Smithe. Dále zkoumá postavy románu Hodiny spisovatele Michaela Cunninghama. Tato práce charakterizuje zmíněné postavy z hlediska psychologického. Hlavním …více
Abstract:
The bachelor thesis “Mental Disorders in Virginia Woolf’s Writings” deals with various disorders which the main characters of Virginia Woolf's books suffer from. Primarily the novel Mrs. Dalloway will be analysed, particularly in connection to its main two characters, Clarissa Dalloway and Septimus Smith. I will also draw on characters from The Hours by Michael Cunningham because we can see an interesting …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta