Mgr. Veronika Mikošková

Diplomová práce

Nejčastější pravopisné chyby žáků na 1. stupni základní školy a jejich náprava

The Most Frequented Pupils' Orthographical Mistakes in Primary School and their Correction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nejčastějšími pravopisnými chybami, kterých se dopouštějí žáci pátých ročníků, tedy žáci, kteří dokončují docházku na 1. stupni základní školy. Práce zahrnuje problematiku pravopisu, problematiku teorie chyby a obsahuje také metodická doporučení k nápravě.
Abstract:
My Master’s thesis deals with problems of the ortographical mistakes among pupils in primary school. The Master’s thesis contains part about the orthography, the part about theory of mistake and methodical advices how to deal with orthographical mistakes in primary school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta