Bc. Eliška Slavíková

Diplomová práce

Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu L. Parfjonova "Cvet nacii"

L. Parfyonov: Russia in Bloom - Commented Translation of the Subtitles for a Documentary
Anotace:
Diplomová práce Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu Cvet Nacii je zaměřena na problematiku audiovizuálního překladu, překlad mluveného slova a tvorbu filmových titulků. Diplomová práce si klade za cíl vytvořit české filmové titulky k dokumentárnímu filmu Cvet nacii na základě překladu přepisu ruského mluveného textu s translatologickým komentářem. Cílem diplomové práce je seznámit českého …více
Abstract:
The Master thesis of L. Parfyonov: Russia in Bloom - Commented Translation of the Subtitles for a Documentary is focused on audiovisual translation, translation of spoken text and subtitling. The Master thesis aims to create Czech film subtitles for the documentary of Russia in Bloom based on translation of spoken Russian text with translation comment. The aim of the Master thesis is acquaint Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Polina Zolina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta