Bc. Lucia Pastíriková

Bakalářská práce

Analýza teploty půdy v Brně

Aalysis of soil temperature in Brno
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse soil temperature in six selected meteorological stations in Brno. It focuses on the study of soil physical characteristics at selected stations. The analysis of the measured data and its comparison was carried out within individual stations, which have the same values of soil temperature values at specific depths. Subsequently, the temperature was compared …více
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje teplotu půdy v rámci šesti vybraných meteorologických stanic na území města Brna. Také se zaměřuje na studium fyzikálních vlastností půdy ve vybraných stanicích. Analýza naměřených dat a jejich porovnání bylo provedeno na jednotlivých stanicích, které mají dostupné stejné hodnoty teplot půdy v určitých hloubkách. Následně proběhlo srovnání teplot ve více hloubkách v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta