Bc. Lucia Pastíriková

Bachelor's thesis

Analýza teploty půdy v Brně

Aalysis of soil temperature in Brno
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse soil temperature in six selected meteorological stations in Brno. It focuses on the study of soil physical characteristics at selected stations. The analysis of the measured data and its comparison was carried out within individual stations, which have the same values of soil temperature values at specific depths. Subsequently, the temperature was compared …more
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje teplotu půdy v rámci šesti vybraných meteorologických stanic na území města Brna. Také se zaměřuje na studium fyzikálních vlastností půdy ve vybraných stanicích. Analýza naměřených dat a jejich porovnání bylo provedeno na jednotlivých stanicích, které mají dostupné stejné hodnoty teplot půdy v určitých hloubkách. Následně proběhlo srovnání teplot ve více hloubkách v …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta