Bc. Jana Hanzalíková

Diplomová práce

Zákon o vystupování státu ve věcech majetkových, 219/2000 Sb., a jeho aplikace s nakládáním s nemovitostmi

Act No. 219/2000 Coll., on the Property of the Czech Republic and its Representation in Legal Relations, and its application on real estate dispositions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá majetkem státu a jeho vystupováním v právních vztazích podle zákona č. 219/2000 Sb. Vykonavateli vlastnického práva státu jsou organizační složky státu a státní organizace. Organizační složky státu jsou bez právní subjektivity, jednají jménem státu; státní organizace jednají v majetkoprávních vztazích svým jménem. Stát majetek nabývá různými způsoby podle soukromoprávní a …více
Abstract:
The diploma thesis deals with state property and its representation in legal relations in accordance with Act No. 219/2000 Coll. State ownership rights are exercised by organizational units of the state and by state organizations. Organizational units of the state do not have legal personality, they act on behalf of the state; state organizations act in property matters in their own name. The state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Kadlecová
  • Oponent: Ing. Mgr. Daniella Sarah Chocholová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní