Markéta SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Metody výuky dětí mladšího školního věku podle Marie Montessori

Methods of teaching primary school children by Maria Montessori
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá Marií Montessori a její pedagogikou. Marie Montessori patří mezi nejvýznamnější průkopnice nových metod práce s dětmi a jejich výchovou a díky tomu změnila tehdejší a současnou pedagogiku. Teoretická část je věnována reformní pedagogice, alternativním školám, životu Marie Montessori, principům vzdělávání, se kterým souvisí pojetí dítěte, učitele a pojetí školy dle Marie …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Maria Montessori and its pedagogy. Maria Montessori belongs among the most important pioneer of new methods of working with children and their education and thus changed the former and contemporary pedagogy. The theoretical part is devoted to reform education, alternative schools, the life of Maria Montessori, the principles of education, which is related to the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Markéta. Metody výuky dětí mladšího školního věku podle Marie Montessori. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta