Theses 

Strategie českých energetických firem v regionu střední Evropy. Aktivity ČEZ v zemích Visegrádské skupiny. – Bc. Lucie Vaškeová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Lucie Vaškeová

Diplomová práce

Strategie českých energetických firem v regionu střední Evropy. Aktivity ČEZ v zemích Visegrádské skupiny.

Czech Energy-producing Companies Strategy in Central European Region. CEZ's policy in the Visegrad Group.

Anotace: Firma ČEZ a.s. je jednička českého energetického prostředí a zároveň silný mocenský hráč. Jeho zahraniční politika a zahraniční politika České republiky jsou na sobě vzájemně závislé. Tato práce si klade za cíl prozkoumat politiku ČEZ v zemích Visegrádské skupiny v souladu s článkem „Theory-based policy evaluation of 20 energy efficiency instruments“, přičemž se zaměří na změnu strategie ČEZ ohledně zahraničních aktivit, ke které došlo v polovině roku 2010.

Abstract: CEZ Group is the number one at the Czech energy market. Besides, it is a strong power player. Its foreign policy and foreign policy of the Czech Republic are mutually dependent. This thesis aims to research CEZ´s policy in the Visegrad Group in accordance with the „Theory-based policy evaluation of 20 energy efficiency instruments“ article. This paper will pay special attention to the change of CEZ´s foreign activities that arrived in the middle of 2010.

Klíčová slova: Energetická politika, energetika, ČEZ, energetický mix, Státní energetická koncepce, aktualizace Státní energetické koncepce, Nezávislá energetická komise, Programové prohlášení vlády, snižování emisí, Visegrádská skupina, Jaslovské Bohunice, Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea, Energa, Pontnów-Adamów-Konin, Zabrze, Bytom, PEC, energy policy, energy, energy mix, Visegrad Group, Government Policy Statement, National Energy Policy, National Energy Policy Review, Independent Energy Commission, carbon dioxide reduction.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:03, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz