Bc. Radek Laci

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix Selected Enterprise in Response to Changes in his Marketing mix
Abstract:
Ve své bakalářské práci s názvem Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu se zaměřuji na rakouskou firmu. Nemohu říci, jakou firmu ve své práci zmiňuji, neboť čerpám důvěrná a zákonem chráněná data přímo z marketingového oddělení, proto jsem firmu pojmenoval jako XY. V první části bakalářské práce se zabývám popisem Marketingového komunikačního …more
Abstract:
In my thesis, entitled Marketing communication mix selected enterprise in response to changes in his marketing mix. I focus on the Austrian company. I cannot say which company I mentioned in my work, because I draw confidential and legally protected data directly from the marketing department, that is why I named the company as XY. In the first part of this thesis deals with the description of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní