Bc. Lenka Venclová, DiS.

Master's thesis

Implementace systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 v nevýrobní společnosti

Implementation of Quality Management System according to ISO 9001 Standard in Non-manufacturing Company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektu zavedení systému řízení jakosti ve společnosti Studio acht, spol. s r.o. a přípravou na certifikaci dle ISO 9001. První část práce je zpracována z pohledu teorie. Jsou zde uvedeny historické souvislosti jakosti i samotné normy, význam řízení jakosti a jednotlivé koncepce systému řízení. Teoretická část je zakončena procesem auditu a přípravy na certifikaci …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the preparation of a quality management system in the company project Studio acht, spol. s r.o. and certification preparation according to ISO 9001. The first part of the thesis was worked out from the theoretical point of view. Historic quality interrelations as well as standards proper, the significance of quality management and individual quality management concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2011
  • Supervisor: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Otakar Král, CSc. Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní