Lukáš SLÍVA

Diplomová práce

Proxemika studenta ve výuce a jeho úspěšnost

Student´s proximity in the classroom and school success
Anotace:
Smyslem diplomové práce je najít souvislost mezi prostorovou dispozicí žáka ve třídě s přihlédnutím proměnné blízkost/vzdálenost od typické dispoziční pozice učitele a školní úspěšnosti. V teoretické části shrnuji poznatky o proxemice a dalších významných faktorech, které s danou problematikou souvisí. Dále se zde zabývám skutečností, zda existuje souvislost mezi proxemickou úspěšností žáků v závislosti …více
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to find the relationship between the spatial disposition of the pupil in the classroom, taking into account the variable proximity/ distance from the typical layout of the teacher and school success. In the theoretical part I summarize findings about proximity and other important factors that relate to the issue. Furthermore, I deal with the fact that there is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012
Zveřejnit od: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radim Badošek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍVA, Lukáš. Proxemika studenta ve výuce a jeho úspěšnost. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 12. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / výchova ke zdraví - tělesná výchova (negarantovaný rozvrh)