Theses 

Veřejná správa v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím – Bc. Jana Forgáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Forgáčová

Diplomová práce

Veřejná správa v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím

Public Administration in the context of Freedom of Information Act

Anotace: Diplomová práce je analýzou současného stavu naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který v ČR nabyl účinnosti dne 1. ledna 2000. Zpracovaná studie se zaměřuje na vzájemné postavení veřejnosti a státní správy v oblasti informačního práva, které přijetí tohoto zákona významně změnilo. Práce vychází ze studia odborných materiálů a přináší pohled na aktuální znění zákona v kontextu české i evropské legislativy, na naplňování zákona v praxi pohledem vybrané veřejné instituce – Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně.

Abstract: This thesis is an analysis of the current state of implementation of Act No. 106/1999 Coll. on free access to information, which in the Czech Republic came into force on 1 January 2000. The study focuses on the mutual position of the public and state administration in the area of information law that was significantly changed by the adoption of the Act No. 106/1999. The work is based on the study of specialized materials and gives an insight into the current wording of the Act in the context of Czech and European legislation, and into the implementation of the law in practice in view of selected public institution – Czech Agriculture and Food Inspection Authority in Brno.

Klíčová slova: zákon č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím, Listina základních práv a svobod, informace, informační společnost, poskytování informací, žádost o informace, orgány veřejné správy, povinné subjekty, výroční zpráva, Act No. 106/1999 Coll. on free access to information, Charter of Fundamental Rights and Freedoms, information, information society, providing information, request for information, public authorities, required entities, Annual report

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:47, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz