René Ferbas

Bachelor's thesis

Mentor v praxi radiologického asistenta

The Mentor in Practice of Radiologist Assistant
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám informovaností studentů oboru radiologický asistent o mentoringu v radiologické praxi. Teoretická část se zaměřuje na charakterizaci radiologie jako vědního oboru, dále charakterizuje studijní obor radiologický asistent na Univerzitě Pardubice. Vymezuje terminologii vztahující se k odborné radiologické praxi a seznamuje s problematikou mentoringu. Pojednává o verbální …more
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with awareness of students to the field of radiology assistant about mentoring in radiological practice. The theoretical part focuses on the characterisation of radiology as a discipline, further characterizes the field of study radiology assistant at the University of Pardubice. The thesis defines the terminology related to the radiological practice and familiarizes with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Barbora Faltová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ferbas, René. Mentor v praxi radiologického asistenta. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Radiology Assistant