Věra POPELKOVÁ

Bakalářská práce

Soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Ústeckém kraji

Competitions and shows advertised by MSMT in Usti nad Labem´s District
Anotace:
Tato bakalářská práce se nazývá Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT ČR v Ústeckém kraji. Teoretická část práce odráží studium dané oblasti a zahrnuje několik tématických celků z oblasti teorie nadaných dětí a mládeže. Hlavní praktická část bakalářské práce popisuje výsledky dotazníkového šetření o tom, jaký postoj mají organizátoři k soutěžím a přehlídkám vyhlášených MŠMT ČR v Ústeckém kraji a jaký …více
Abstract:
This thesis is called Competitions and shows advertised by MSMT in Usti nad Labem´s District. The theoretic part reflects the topic study and includes several thematic units from the theory of talented children and teenagers area. The main practical thesis part describes the results of questionary investigation about the organiser?s attitude to competitions and shows advertised by MSMT and about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPELKOVÁ, Věra. Soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta