Bc. Karolína Sobotková

Diplomová práce

Podnikatelský záměr v oblasti gastronomie - případová studie Motorest Wims

Business plan in gastronomy section - case study Motorest Wims
Anotace:
Cílem práce je vypracovat reálný podnikatelský záměr na provozování bistra po jeho částečné rekonstrukci ve Studenci u Náměště nad Oslavou v Kraji Vysočina. Navrhovaný podnikatelský záměr bude v budoucnu použit pro reálné provozování bistra. Podnikatelský záměr vychází ze skutečnosti, že v dané lokalitě se zařízení tohoto typu nevyskytuje, respektive existuje pouze jedno se specializací na pokrmy vyrobené …více
Abstract:
The aim is to develop real business plan to operate bistro after its partial reconstruction in Studenec, close to city Náměšť nad Oslavou, Vysočina Region. Proposed business plan will be used for real operation of bistro in near future. The business plan is based on the fact that there is no facility of this type in this lokality or there is only one specializing in dishes made from venison. The author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eliška Smotlachová
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství