Bc. Eva Kašíková

Diplomová práce

Význam komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé péče

The Importance of Communication as a Mean of Burnout Syndrome Prevention among Direct Care Workers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření se zaměřením na pracovníky přímé péče. Cílem bylo vymezit pojem komunikace, popsat formy a funkce komunikace. Také popsat vlivy, které na komunikaci působí, fáze komunikačního procesu a nároky na komunikaci pracovníků přímé péče. Jsou zde uvedeny vybrané aspekty vzniku pracovního stresu a syndromu vyhoření …více
Abstract:
This thesis is concerned with the problem of communication as a preventive factor in burnout syndrome with a focus on direct care workers. The aim of the thesis was to define the term 'communication' and to describe different forms and functions of communication. The thesis also focused on description of bearings that have an effect on communication, different phases of the process of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašíková, Eva. Význam komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé péče. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická