Iveta Lichková

Diplomová práce

Pohledávky po splatnosti - účetní a daňová legislativa

Overdue receivables - accounting and tax legislation
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je problematika pohledávek po splatnosti a jejich zohlednění v účetnictví dle účetní a daňové legislativy platné v České republice. Nejprve pojednává o vymáhání pohledávek a o souvisejících nákladech. Dále mapuje pravidla pro zanesení snížení hodnoty pohledávek do účetnictví prostřednictvím tvorby opravných položek a odpisů pohledávek, a to i z pohledu mezinárodních standardů …více
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of overdue receivables and their reflection in accounting according to accounting and tax legislation valid in the Czech Republic. First it discusses debt collection and related costs. Then it maps the rules for recognition of impairment loss on receivables in the accounts through allowances and write-offs, also from the perspective of international financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Libuše Müllerová
  • Oponent: Jaroslava Janhubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51458

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku