Theses 

Označování vína a jeho význam pro marketing – Radim Ješina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Radim Ješina

Bakalářská práce

Označování vína a jeho význam pro marketing

Wine labelling and its relevance to marketing

Anotace: Ješina, R. Označování vína a jeho význam pro marketing. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce se zabývá problematikou označování vín v České republice. Konktrétně označováním vína apelačním systémem vína originální certifikace (VOC) a jeho významem pro marketing. Nejprve je vysvětleno značení vín v České republice. Dále jsou v práci rozebírány výsledky dotazníkového šetření mezi spotřebiteli vína týkající se chování spotřebitelů na trhu s vínem a hloubkové rozhovory s vinaři týkající se označování vína VOC. Zjištěné výsledky jsou shrnuty a jsou navržena doporučení pro vinařství.

Abstract: Ješina, R. Wine labelling and its relevance to marketing. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018.The bachelor thesis deals with the topic of wine labelling in the Czech Republic. Specifically, the thesis deals with wine labelling by appellation system for wines of original certification (VOC) and its relevance to marketing. Firstly, the wine labelling in the Czech Republic is explained. Furthermore, the results of questionnaire among wine consumers concerning the behaviour of consumers on the wine market and in-depth interviews with wine-growers concerning wine labelling by VOC are analysed. Results are summed up and recommendations for wine industries are suggested.

Klíčová slova: označování vína, marketing, chování spotřebitele, vinařství, vína originální certifikace, víno

Keywords: wine, wine labelling, marketing, consumer’s behaviour, wine-growing, wines of original certification

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61228 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:29, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz