Bc. Hana Pivečková

Bachelor's thesis

Tematické pole „Alkohol a jeho vliv na člověka“ v ruské a české frazeologii

Subject Field "Alcohol and its Influence on People" in Russian and Czech Phraseology
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je porovnání ruských a českých frazeologismů, obsahujících komponent alkohol nebo vyjadřujících jeho efekt na člověka. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část pojednává o samotné frazeologii a její klasifikaci. V praktické části je nashromážděný materiál rozdělen dle jejich struktury a jejich ekvivalence s českými frazeologismy a analyzován.
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to compare Russian and Czech phraseological units with the component alcohol or describing its effect on people. The work consists of two parts. The theoretical part defines characteristics of phraseology itself and its classification. In the practical part it is the collected material divided into groups according to their structure and the degree of equivalence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Olga Berger

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta