Mgr. Vladimír Hons

Master's thesis

Moderní organizační formy a jejich navržení pro MSP

Modern Organizational Forms And Their Design For The MSP
Abstract:
Diplomová práce na téma Moderní organizační formy a jejich navržení pro MSP se zabývá problematikou vhodné volby moderní organizační formy pro konkrétní korporaci. Téma diplomové práce jsem zvolil především z důvodu aktuálnosti potřeby navržení vhodné organizační formy pro konkrétní korporaci v souvislosti s jejím budoucím úspěšným rozvojem na českém i evropském trhu. První část diplomové práce je …more
Abstract:
The thesis on Modern organization forms and their design for SMEs deals with appropriate choice of organizational form for a particular corporation. I chose this topic mainly based on the actual need to design appropriate organization form for the particular corporation to emphasis its successful future on Czech and on European markets.The fist part of this thesis is focused on theoretical background …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní