Theses 

Více-vláknová main-memory hash tabulka – Vojtěch Zdzieblo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Vojtěch Zdzieblo

Diplomová práce

Více-vláknová main-memory hash tabulka

Multi-Core Main-Memory Hash Table

Anotace: V této práci popisuji datovou strukturu hashovaná tabulka, která podporuje přístup z více vláken naráz. Zabývám se tématy hashování, paralelismu a řešení kolizí. Poté následuje rešerše několika stávajích implementací více-vláknové hashované tabulky a nakonec podrobný popis vlastní implementace a srovnání s implementací z knihovny jménem Junction.

Abstract: In this thesis I describe data structure named hash table, which supports accessing from multiple threads simultaneously. I am going through sections as hashing, paralelism and collision avoidance. Next is research of existing implementations of multi-core hash table. In the end there is detailed description of my own implementation and comparison with implementation from library named Junction.

Klíčová slova: hash map, hash, hashovaná tabulka, hash table, slovník, vlákna, souběh, zámek, lock, lock free, hash join, spojení tabulek, compare and swap cas, mutex

Keywords: hash map, hash, hash table, dictionary, threads, multi core, concurrent, lock, lock free, hash join, compare and swap, cas, mutex

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radim Bača
  • Oponent: Michal Krátký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 08:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz