Bc. Milan Obrdlík

Diplomová práce

Folklorní ornament a jeho transformace v užitém umění a architektuře doby secese na Moravě

Transformation of the Moravian folklore ornament in the applied arts and architecture in the Art Nouveau period
Anotace:
Diplomová práce si klade za úkol srovnat vývoj ornamentu v užitém umění a architektuře na území Moravy v kontextu lokálních folklorních tradic. Řeší otázku, do jaké míry se na přelomu 19. a 20. století česky hovořící umělci inspirovali moravským lidovým uměním a ornamentem, a zda-li převzaté folklorní motivy ornamentální výzdoby dále transformovali. Cíl práce je také sledován na pozadí evropského kulturního …více
Abstract:
This thesis aims to compare the progress of the ornament in applied arts and architecture at the Moravia in the context of local folk traditions. It solves the question of to what extent Czech-speaking artists have inspired by Moravian folk art and ornament in the turn of 19th and 20th century, and if the taken folklore motifs of ornamental decorations further transformed. Main aim is also observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma