Radka Černohousová

Bakalářská práce

Návrh optimálního řešení propagace pro společnost působící v oboru tvorby logotypů, tiskové grafiky a tvorby internetových stránek

Suggestion of optimal promotion solution for companies working in the field of logotyping, print graphics and website creation
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provést analýzu možné propagace pro malou grafickou firmu a následně stávající propagaci zoptimalizovat a doporučit další marketingové kroky. V bakalářské práci je ve zkratce nastíněn marketing a možnosti propagace, dále je provedena analýza aktuálního stavu firmy. V závěru práce je vytvořeno doporučení, jak marketing firmy vylepšit.
Abstract:
Suggestion of optimal promotion solution for companies working in the field of logotyping, print graphics and website creation. The aim of the bachelor thesis is to analyse the possible promotion for a small graphic company and then optimize the existing promotion and recommend further marketing steps. The bachelor thesis briefly outlines marketing and promotion options and an analysis of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černohousová, Radka. Návrh optimálního řešení propagace pro společnost působící v oboru tvorby logotypů, tiskové grafiky a tvorby internetových stránek. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika