Bc. Regina Malinová, DiS.

Master's thesis

Porovnání výsledků subjektivní a objektivní refrakce

Comparison subjective and objective refraction
Abstract:
V této práci se zabývám nejen refrakčními vadami oka, ale především možnostmi jejich objektivního a subjektivního určování. Praktická část mé diplomové práce je zaměřena na porovnání výsledků zjištěné refrakce pomocí autorefraktometru, jakožto zástupce objektivních metod, a měření refrakce za pomoci optotypu a nezbytné sady zkušebních čoček patřících do skupiny metod subjektivních.
Abstract:
My work is about refractive defects of the eye and their possibilities of correction. Consequently I compare subjective and objective refraction.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2007
  • Supervisor: MUDr. Petr Kus

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta