Bc. Regina Malinová, DiS.

Master's thesis

Porovnání výsledků subjektivní a objektivní refrakce

Comparison subjective and objective refraction
Anotácia:
V této práci se zabývám nejen refrakčními vadami oka, ale především možnostmi jejich objektivního a subjektivního určování. Praktická část mé diplomové práce je zaměřena na porovnání výsledků zjištěné refrakce pomocí autorefraktometru, jakožto zástupce objektivních metod, a měření refrakce za pomoci optotypu a nezbytné sady zkušebních čoček patřících do skupiny metod subjektivních.
Abstract:
My work is about refractive defects of the eye and their possibilities of correction. Consequently I compare subjective and objective refraction.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedúci: MUDr. Petr Kus

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta