Bc. Irena Kavlíková

Bakalářská práce

Stres a kvalita života

Stress and Quality of Life
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu mezi stresem a kvalitou života. Teoretická část se věnuje definicí stresu, typům stresu, jeho historickému zkoumání. Je zde popsána problematika měření stresu i jeho příznaky. V druhé části teorie je popsána kvalita života, její teoretické vymezení a měření. Jelikož byl výzkum aplikován na státní všeobecná gymnázia v Brně, je zde popsána také osobnost …více
Abstract:
In my thesis I focus on an issue of the relationship between stress and quality of life. The theoretical section is dedicated to a definition of the stress itself, type of stress and finally its historical investigation. There is described how we can measure the stress and also its symptoms. The second section of my thesis describes the quality of life together with the theoretical definition and measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta