Bc. Miroslav Fišmistr

Bakalářská práce

Následná kontrola po propuštění zboží do celního režimu

Carrying customs controls after releasing of goods
Anotace:
V této práci se zabývám institutem následné kontroly, která je v současné době upravena v ustanovení § 127 zákona číslo 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a která slouží ke zjišťování či prověřování celní hodnoty, sazebního zařazení, původu zboží a dalších okolností rozhodných pro správné stanovení základu pro výpočet cla. Snažil jsem se popsat provádění následných kontrol jak …více
Abstract:
This Thesis deals with the issue of the ex-post control that is currently governed by regulation 127 Act no. 13/1993 Coll., Customs Act, which serves for recognition and verification of customs value, tariff classification, goods origin and other circumstances that are essential for setting correct basis to determine the customs duty. I tried to describe the process of the ex-post control from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta