Bc. Petra Stupková

Diplomová práce

Marketingová komunikace konkrétního družstva se zaměřením na podporu prodeje

Marketing communications of coop with a focus on sales promotion
Anotace:
Cílem diplomové práce „Marketingová komunikace konkrétního družstva se zaměřením na podporu prodeje“ je analýza současné podpory prodeje v Jednotě, spotřebním družstvu Velké Meziříčí a následné navržení vhodných změn v podpoře prodeje. Výzkumnou otázkou diplomové práce je: „Jaký věrnostní program je vhodný pro Jednotu, spotřební družstvo Velké Meziříčí?“. Teoretická část práce je věnovaná problematice …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis „Marketing communications of coop with a focus on sales promotion“ is an analysis of current sales promotion in Jednota, consumer coop Velké Meziříčí and suggestion of appropriate sales promotion changes. Research question is: „Which loyalty program is appropriate for Jednota, consumer coop Velké Meziříčí?”. The theoretical part is devoted to the issue of coop, marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michal Kozub
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta