Bc. Simona Pagáčová

Diplomová práce

Analýza profilu manažera hotelu

Analysis of a hotel manager's profile
Abstract:
The target of Master´s Dissertation is find out how the manager match the requirements on their profile, whether they have adequate competences for the performance of a manager in the hotel industry and how their career is going. In the theoretical part there is descriping the manager´s role in the organization and specified the manager profile. It is devided to three areas and that is: competence …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je zistiť, ako manažéri hotelov spĺňajú požiadavky na ich profil, či disponujú zodpovedajúcimi kompetenciami pre výkon funkcie manažéra v obore hotelierstva a ako prebieha ich kariéra. V teoretickej časti je charakterizované pôsobenie manažéra v organizácií a vyšpecifikovaný profil manažéra na základe troch oblastí a to: kompetenčná, osobnostná a sociálna. V tejto časti sa pojednáva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/hwvjn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství