Bc. Venuše Líbalová

Bachelor's thesis

Inovace účetnictví ve veřejné sféře od r. 2010

Innovation accounting in the public domain since 2010
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá reformou účetnictví územně samosprávných celků od 1. 1. 2010. Tato práce je zaměřena na prezentaci nové účetní metody a největších změn v postupech účetnictví. V praktické části jsem uvedla účetní příklady používané u územně samosprávných celků s porovnáním účtování před a po reformě s komentářem těchto účetních případů. Hlavním cílem bakalářské práce bylo právě přiblížení …more
Abstract:
The Bachelor´s thesis deals with the accounting reform of local governments from 1st January The 2010. This work is focused on the presentation of new accounting methods and the most crucial changes in accounting procedures. In the practical part it describes examples of accounting used by local governments, with comparing of accounting before and after the reform, with comments on accounting transactions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Reader: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní