Ing. Štěpán PEŠL

Bakalářská práce

Sociální služby pro osoby s mentálním postižením

Social services for persons with mental disability
Anotace:
Bakalářská práce podává bližší pohled na osoby s mentálním postižením v denním centru. Zabývám se v této práci přehledem sociálních služeb v České republice. V další části je definováno mentální postižení a jeho klasifikace. V neposlední řadě je stručně popsaný individuálně vzdělávací plán. V praktické části je popsán výzkum zabývající se mírou soběstačnosti a samostatnosti osob s mentálním postižením …více
Abstract:
The thesis offers a closer look at people with mental disabilities in the day centre. I deal with in this work an overview of social services in the Czech Republic. In the next section is defined by the mental disability and its classification. Last but not least is briefly described individually educational plan. In the practical part of the described research dealing with the degree of self-sufficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015
Zveřejnit od: 26. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠL, Štěpán. Sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta