Ing. Štěpán PEŠL

Bachelor's thesis

Sociální služby pro osoby s mentálním postižením

Social services for persons with mental disability
Abstract:
Bakalářská práce podává bližší pohled na osoby s mentálním postižením v denním centru. Zabývám se v této práci přehledem sociálních služeb v České republice. V další části je definováno mentální postižení a jeho klasifikace. V neposlední řadě je stručně popsaný individuálně vzdělávací plán. V praktické části je popsán výzkum zabývající se mírou soběstačnosti a samostatnosti osob s mentálním postižením …more
Abstract:
The thesis offers a closer look at people with mental disabilities in the day centre. I deal with in this work an overview of social services in the Czech Republic. In the next section is defined by the mental disability and its classification. Last but not least is briefly described individually educational plan. In the practical part of the described research dealing with the degree of self-sufficiency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2015
Accessible from:: 26. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PEŠL, Štěpán. Sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta