Namir Basel Amin

Diplomová práce

Vliv Přímých Zahraničních Investic Na Hospodářský Růst Jordánska

The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth and Development of Jordan
Anotace:
Tato práce analyzuje úlohu přímých zahraničních investic do ekonomiky Jordánska v posledních letech. Studie rovněž hodnotí některé makroekonomické ukazatele (tj. Míru inflace, dopravu, konkurenceschopnost, otevřenost, infrastrukturu), které pravděpodobně budou v Jordánsku pohánět nebo bránit přílivu zahraničních investic. Podobně byly k dosažení cílů studie použity údaje časových řad získané od některých …více
Abstract:
This thesis analyses the role of FDI in the economy of Jordan in recent years. The study also assesses some macroeconomic indicators (i.e. inflation rate, transport, competitiveness, openness, infrastructure) that are likely to either drive or impede the inflows of foreign investments in Jordan. Similarly, time series data obtained from some UN agencies for the period 1976-2016 were used to achieve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.