Mgr. Vladimír Zán

Bakalářská práce

Native American's Use of Mass Media

Native American's Use of Mass Media
Anotace:
Táto práca skúma ako americký indiáni prijali masové mediá do svojeje kultúry, popisuje pozíciu a obraz Amerických indiánov v médiách dominantnej spoločnosti. Práca sa ďalej zameiava na minulosť, prítomnosť a budúcnosť médii amerických Indiánov v ich úsilí informovať o udalostia, ktoré sa ich dotýkajú z vlastného uhlu pohľadu. V práci nájde čitateľ prehľad na najdôležitejšie noviny rádia a televízie …více
Abstract:
This thesis examines how Native Americans of the United States took mass media into their culture and describes their role and image in the mainstream mass media It farther looks at the past, presence and future of Native American newspapers, radio and television as they strive to form an opposition in informing about Native American issues from their own point of view. This thesis gives and overview …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura