Mgr. Lenka Dörrová

Diplomová práce

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu: exkurz do práva pokojného proplutí

The United Nations Convention on the Law of the Sea: the Right of Innocent Passage
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právem pokojného proplutí, a to jak v jeho historickém kontextu, tak v jeho dnešní podobě, především jako kodifikované normy v rámci Úmluvy spojených národů o mořském právu. Jejím účelem je přiblížit tento institut mořského práva a poukázat na možné nedostatky jeho současné úpravy, a to na základě výkladu jeho vývoje a rozboru několika významných událostí jako modelových …více
Abstract:
This diploma thesis approaches the right of innocent passage within its historical context as well as its present form, above all a codified norm within the United Nations Convention on the Law of the Sea. The purpose of the paper is to describe this Law of the Sea institute and to point out potential drawbacks of its present form via the explication of its development and an analysis of several significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.