Mgr. Lenka Dörrová

Master's thesis

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu: exkurz do práva pokojného proplutí

The United Nations Convention on the Law of the Sea: the Right of Innocent Passage
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá právem pokojného proplutí, a to jak v jeho historickém kontextu, tak v jeho dnešní podobě, především jako kodifikované normy v rámci Úmluvy spojených národů o mořském právu. Jejím účelem je přiblížit tento institut mořského práva a poukázat na možné nedostatky jeho současné úpravy, a to na základě výkladu jeho vývoje a rozboru několika významných událostí jako modelových …more
Abstract:
This diploma thesis approaches the right of innocent passage within its historical context as well as its present form, above all a codified norm within the United Nations Convention on the Law of the Sea. The purpose of the paper is to describe this Law of the Sea institute and to point out potential drawbacks of its present form via the explication of its development and an analysis of several significant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.