Vladimíra ŠŤASTNÁ

Bakalářská práce

Dobrovolnické programy zaměřené na seniory ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Volunteers´programmes in healthcare and social facilities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dobrovolnickými programy zaměřenými na seniory v zařízeních zdravotnické a sociální péče. Cílem práce je poukázat na význam a přínos dobrovolnictví v této oblasti a na možnosti jejich fungování. Práce obsahuje teoretický rozbor problematiky, na ni navazuje část komparativní, jejímž obsahem je charakteristika konkrétních zařízení pro seniory v městě Brně a průběh dobrovolnických …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with volunteers´programmes at seniors in facilities of health and social care. The aim of the work is to point out volunteering and its importance in that field and to show how volunteering programmes work in individual facilities. The thesis consists of a theoretical overview and a comparison of volunteering programmes in the nursing home and in the long - term ill hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Dvořáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Vladimíra. Dobrovolnické programy zaměřené na seniory ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe