Bc. Alice Sovová

Bachelor's thesis

Regulační síť desmocollinu-1 ve vztahu k metastazování nádorů prsu

Regulatory network of desmocollin-1 in the relationship with breast cancer metastasis
Abstract:
Desmocollin-1 (DSC1) je protein zapojený do stavby desmozomálních spojů, čímž zprostředkovává buněčnou adhezi. U DSC1 byla v předchozích studiích zjištěna spojitost s promigrační úlohou u nádorů prsu luminální A. Vzhledem k tomu byl také studován vliv inhibitorů na hladiny DSC1, přičemž parthenolid jako jediný signifikantně snižoval hladinu DSC1. Cílem práce bylo studovat vliv zvýšené exprese DSC1 …more
Abstract:
Desmocollin-1 (DSC1) is a protein involved in the construction of the desmosomal junctions, thereby mediating cell adhesion. In previous studies, DSC1 was found to be associated with a pro-migratory role in luminal A breast tumors. Therefore, the effect of inhibitors on DSC1 levels was also studied, with parthenolide being the only one significantly reducing DSC1 levels. The aim of the thesis was to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Lapčík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Biochemistry / Applied Biochemistry