Ondřej Novák

Bachelor's thesis

Editor entitně-relačních diagramů v HTML5

Entity-Relationship Diagram Editor in HTML5
Anotácia:
Díky rostoucím nárokům na kvalitu či rychlost vývoje nového softwaru je snaha tento vývoj provádět systematicky a efektivně. Touto činností se zabývá softwarové inženýrství, jehož součástí je i návrh datového modelu, který řeší strukturu ukládaných dat. Prvotní návrh tohoto modelu, nezohledňující specifika konkrétní databáze, se nazývá konceptuální model. Jednou z možných reprezentací tohoto modelu …viac
Abstract:
Due to increasing demands on quality or development speed of new software, there is an effort to carry out the development systematically and effectively. This activity is a subject of study of software engineering which also includes the design of a data model that deals with the structure of the stored data. The initial design of this model, ignoring the specifics of a particular database, is called …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedúci: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics