Theses 

Komparace modelu prostorového plánování ve Švédsku s modelem českého plánování – Jana Martinů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Jana Martinů

Bakalářská práce

Komparace modelu prostorového plánování ve Švédsku s modelem českého plánování

Comparison of the model of spatial planning in Sweden with the model used in the Czech Republic

Anotace: Bakalářská práce Komparace modelu prostorového plánování ve Švédsku s modelem českého plánování popisuje modely plánování v těchto zemích. V případě Švédska se jedná o model prostorového plánování, české plánování se dělí na dva celky -- regionální a územní plánování. Práce je rozdělena na čtyři samostatné části. První část je věnována charakteristice Švédska z hlediska socioekonomické struktury, která je základem pro popis švédského modelu plánování. Další část je zaměřena na modely plánování v obou zemích. Hlavní částí práce je srovnání obou modelů prostorového/územního a regionálního plánování, určení jejich shodných a odlišných rysů a stanovení výhod a nevýhod švédského modelu plánování ve vztahu k modelu českému.

Abstract: Bachelor thesis Comparison of the model of spatial planning in Sweden with the model used in the Czech Republic describes the planning models in these two countries. In the case of Sweden, it is a model of spatial planning. The Czech planning model is divided into two different units -- regional and urban planning. The work is divided into four separated parts. The first part is devoted to the characteristics of Sweden in terms of socio-economic structure, which is the basis for the description of the Swedish planning model. Another part focuses on models of planning in both countries. The main part of this work consists of the comparison of the two models; the spatial / territorial and the regional planning. Furthermore, the project will discuss the determination of identical and different features and will also describe the advantages and disadvantages of the Swedish model of planning in relation to the Czech model.

Klíčová slova: prostorové plánování, územní plánování, regionální plánování

Keywords: spatial planning, physical planning, regional planning

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Markéta Weingärtnerová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21146


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:38, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz