Bc. Lenka Havelková

Diplomová práce

Překlad současné ruské povídkové tvorby

The current russian stories' translations
Anotace:
Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je charakterizován překlad obecně, jednotlivé typy překladů, překladatelské strategie a funkční styly. V praktické části najdeme stručný životopis autora, samotný překlad povídky a analýzu obtížných pasáží, které překlad ztěžovaly.
Abstract:
The thesis consists of practical and theoretical part. In the theoretical part, the general characteristics of translation is provided including individual types of translations, translation strategies and particular functional styles. The practical part focuses on the brief autobiography of the author, the translation of the story itself and the analysis of difficult parts making the translation demanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta