Mgr. Lenka Makónyová

Bakalářská práce

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 z pohľadu cestovného ruchu

World Ice Hockey Championship 2011 in Terms of Tourism
Abstract:
This bachelor thesis deals with organization World ice hockey championship 2011 in Slovakia in terms of tourism. Theoretical part is created mostly by terms of tourism; practical part goes about statistics data around attendance mainly.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá organizáciou majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 na Slovensku z pohľadu cestovného ruchu. Teoretickú časť tvoria zväčša pojmy cestovného ruchu; praktická časť sa venuje prevažne štatistickým údajom okolo návštevnosti.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pruša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií