Bc. Iveta Vidová

Master's thesis

Underwater Search and Discovery Serious Game

Underwater Search and Discovery Serious Game
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvorenie serióznej hry zameranej na techniky podmorského vyhľadávania a objavovania. Význam hry spočíva v poskytnutí niekoľkých základných informácií hráčom o dvoch technikách využívaných v podmorskej archeológii pre vyhľadávania artefaktov. Pre návrh toho, ktorá z týchto techník je vhodnejšia, bol vykonaný experiment s 30 účastníkmi. Tento experiment bol navrhnutý …more
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to create an underwater search and discovery serious game. The purpose of the game is to provide the players some basic information about two search techniques, which are used in underwater archaeology to search for artefacts. To suggest which technique is more appropriate, an experiment was performed with 30 participants. This experiment was designed to be done by …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Fotios Liarokapis, PhD
  • Reader: Mgr. Jan Čejka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Graphics

Theses on a related topic