Bc. Tomáš Mouryc

Bakalářská práce

Generování blogu a fotogalerie pomocí dialogu

Generating Blog Page and Photo Gallery by Means of Dialogue
Anotace:
Obsahem této práce je analýza možností generování blogu a fotogalerie pomocí dialogu. Návrh vhodné dialogové strategie, datové struktury aplikace a implementace do systému WebGen.
Abstract:
The content of this work is to analyze the possibility of generating a blog and photo gallery by means of dialogue. Design appropriate dialogue strategies, application's data structure and implementation of the system WebGen.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma