Mgr. Petr Jelínek

Diplomová práce

Mezinárodní právo soukromé EU a kupní smlouvy s mezinárodním prvkem uzavřené pomocí blockchainové technologie

EU Private International Law and Sale of Goods Contracts Concluded using Blockchain Technology
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou blockchainu a dopadu právních norem, které upravují soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Blockchain, jakožto jeden z novodobých ekonomických a finančních nástrojů, začíná být stále častěji využíván v právních vztazích, zejména ve vztazích soukromoprávních, což přináší spoustu nových právních problémů, které dosud nebyly řešeny. Práce se zaměřuje na dopad …více
Abstract:
This master thesis concerns itself with the issue of Blockchain and how the regulation of private-law contractual obligations with cross-border impact applies to Blockchain. Blockchain as one of the new-age economical and financial tools is starting to be more often used in legal obligations, especially in the private ones, which brings forth many new, so far unsolved, legal issues. This thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta