Ing. Viliam DOLINAY

Disertační práce

Systém pro vyšetření sluchové funkce

System for hearing function examination
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem systémů pro vyšetření sluchové funkce se zaměřením převážně na ordinace lékařů ORL, foniatrie, případně hygieny. Vzhledem k tomu, že dostupnost výpočetní techniky se v posledních letech stále zvyšuje a tudíž se rozšiřuje i na pracovištích lékařů, vyvstal požadavek na softwarovou implementaci některých mnohdy rutinních postupů. Stále je však velká skupina vyšetření ručně …více
Abstract:
The aim of this thesis is to prepare system for improving examining of human hearing with focus on ORL, phoniatrics and hygienics departments. Considering the accessibility of computer technology at present, there is a logical pressure to spread those technologies into workplaces of doctors. There are still many routine methods waiting to be automated in this field. Great amount of investigation results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2010
Identifikátor: 20741

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLINAY, Viliam. Systém pro vyšetření sluchové funkce. Zlín, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 09. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.