Bc. Lucie Hunčárová

Diplomová práce

Implementace nástrojů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Ústeckého kraje

Implementation of the Tools of the Operational Programme "Education for Competitiveness" within the Ustecky Region
Anotace:
Tato diplomová práce se primárně zabývá dotačními možnostmi ze Strukturálních fondů Evropské unie do vzdělávání v Ústeckém kraji, zejména se pak specielně zaměřuje na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který se uplatňuje na regionální úrovni. Hlavním cílem práce je zhodnotit a vytvořit ucelený přehled podpořených projektů vč. jejich základního zaměření, neboť tento celkový přehled …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the subsidy possibilities in education from the Structural funds of the European Union in the Ustecky region, especially it focuses on the Operational programme Education for Competitiveness, which is applied to the regional level. The main aim of the thesis is to evaluate and create a comprehensive overview of supported projects including their basic focus, as this overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Wagner
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní