David Zelníček

Bakalářská práce

Folk Dance Step Analysis and Classification in Virtual Reality

Folk Dance Step Analysis and Classification in Virtual Reality
Anotace:
Lidové tance byly vždy důležitou součástí lidské kultury. Cílem této práce bylo vyvinout aplikaci ve virtuální realitě na učení lidových tanců na základě již digitálně uchovaných animačních dat zaznamenaných pomocí technologie motion capture. Aplikace byla pro brýle pro virtuální realitu Oculus Quest a zahrnuje automatickou detekci tanečních kroků v animacích uložených jako binární FBX soubory. Testování …více
Abstract:
Folk dances have always been an important part of human culture. Aim of this thesis was to the develop a virtual reality application for learning of folk dances based on already digitized animation data recorded using motion capture technology. The application was made for Oculus Quest head-mounted display and includes automatic detection of steps in binary FBX animation files. User evaluation of 30 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Fotios Liarokapis, PhD
  • Oponent: Iris Kico

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma